e-hvtd v2.0 (9175)

止步 chỉ bộ
♦Dừng bước lại, không đi tới nữa. ◎Như: mĩ cảnh đương tiền, đại gia phân phân chỉ bộ quan thưởng , .
♦Cấm đi tới, cấm vào. ◎Như: nữ sinh túc xá, nam tân chỉ bộ 宿, .