e-hvtd v2.0 (9175)

歌頌 ca tụng
♦Lấy thi văn ca ngợi. ◇Nguyên Kết : Tiền đại đế vương, hữu thịnh đức đại nghiệp giả, tất kiến ư ca tụng. Nhược kim ca tụng đại nghiệp, khắc chi kim thạch, phi lão ư văn học, kì thùy nghi vi? , , . , , , ? (Đại Đường trung hưng tụng ).