e-hvtd v2.0 (9175)

歌謠 ca dao
♦Bài có vần có nhạc có thể hát tấu được gọi là ca ; không có nhạc khúc gọi là dao . ◇Hán Thư : Tự Hiếu Vũ lập nhạc phủ nhi thải "ca dao", ư thị hữu đại Triệu chi "âu", Tần Sở chi "phong", giai cảm ư ai lạc, duyên sự nhi phát, diệc khả dĩ quan phong tục, tri bạc hậu vân , , , , , , (Nghệ văn chí ).
♦Bài hát, câu hát lưu truyền trong dân gian. ◎Như: hương thổ ca dao .