e-hvtd v2.0 (9175)

交換 giao hoán
♦Trao đổi lẫn nhau. ☆Tương tự: điều hoán 調, hỗ hoán , hoán thủ , giao lưu , tương dịch 、