e-hvtd v2.0 (9175)

歌舞 ca vũ
♦Ca hát nhảy múa. ◇Thi Kinh : Tuy vô đức dữ nhữ, Thức ca thả vũ , (Tiểu nhã , Xa hạt ) Tuy không có đức hạnh tốt cùng nàng, Thì nàng cũng múa hát lên đi.
♦Vui chơi an lạc.