e-hvtd v2.0 (9175)

歌妓 ca kĩ
♦Người con gái theo nghề hát. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Ca kĩ mạc đình thanh (Xuân trung hỉ vương cửu hương tầm ) Ca kĩ không ngừng tiếng.