e-hvtd v2.0 (9175)

歌吟 ca ngâm
♦Hát xướng ngâm vịnh.