e-hvtd v2.0 (9175)

歌劇 ca kịch
♦Một thể loại tuồng kịch phối hợp âm nhạc, thơ ca, múa hát. § Còn gọi là nhạc kịch .