e-hvtd v2.0 (9175)

構陷 cấu hãm
♦Lập mưu khép người vào tội. ☆Tương tự: mưu hại , hãm hại . ◎Như: tha hội hữu giá dạng đích hạ tràng, nhất định thị tao nhân cấu hãm , .