e-hvtd v2.0 (9175)

構成 cấu thành
♦Tạo thành. ☆Tương tự: tổ thành . ◎Như: tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia, cấu thành liễu nhất bức mĩ lệ đích họa diện , , , .