e-hvtd v2.0 (9175)

榜歌 bảng ca
♦Bài hát của người chèo thuyền. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Bảng ca không lí thất, Thuyền hỏa vọng trung nghi , (Bạc ngưu chử sấn tiết bát thuyền bất cập ).