e-hvtd v2.0 (9175)

極點 cực điểm
♦Hạn độ cao nhất của sự vật. ◇Văn minh tiểu sử : Dân phong bảo thủ, dĩ đáo cực điểm, bất năng cách cựu, yên vọng sanh tân? , , , ? (Đệ nhất hồi).