e-hvtd v2.0 (9175)

極度 cực độ
♦Cực điểm. ◇Tào Ngu : Tại cực độ đích khẩn trương trung, tha cơ hồ tượng điên cuồng liễu nhất bàn , (Bắc Kinh nhân , Đệ nhất mạc).
♦Trình độ rất sâu xa. ◎Như: cực độ quan thiết .