e-hvtd v2.0 (9175)

極品 cực phẩm
♦Thời xưa chỉ chức quan cao nhất.
♦Cấp hạng cao nhất, có giá trị nhất.