e-hvtd v2.0 (9175)

極刑 cực hình
♦Hình phạt nghiêm khốc. ◇Tư Mã Thiên : Tích kì bất thành, dĩ tựu cực hình, nhi vô uấn sắc , , (Báo Nhiệm An thư ).
♦Chỉ tử hình. ◇Tiết Điều 調: Thượng thư thụ ngụy mệnh quan, dữ phu nhân giai xử cực hình , (Vô Song truyện ).