e-hvtd v2.0 (9175)

棘人 cức nhân
♦Người có nỗi đau buồn cực độ. Sau người có tang cha mẹ tự xưng là cức nhân . § Nguồn gốc: ◇Thi Kinh : Thứ kiến tố quan hề, Cức nhân loan loan hề, Lao tâm đoàn đoàn hề , , (Cối phong , Tố quan ) Mong được thấy cái mũ trắng (của người mãn tang đội), Người có tang gầy yếu hề, Lòng ta lao khổ ưu sầu.