e-hvtd v2.0 (9175)

亞東 á đông
♦Đông bộ Á Châu.
♦Tên thành thị ở phía nam Tây Tạng.