e-hvtd v2.0 (9175)

根治 căn trị
♦Truy cứu tới cùng.
♦Chữa trị tận gốc rễ.