e-hvtd v2.0 (9175)

根器 căn khí
♦Khí chất tự nhiên của người.
♦Gia thế, xuất thân. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Đương nhật chỉ thuyết thị cá xướng đán đích hí tử, thùy tri tha thị giá dạng đích căn khí , (Đệ ngũ hồi) Hôm đó chỉ nói là một người diễn tuồng đóng vai đàn bà ca hát, ai biết gia thế là như vậy.
♦Chỉ sinh thực khí đàn ông.