e-hvtd v2.0 (9175)

柩輿 cữu dư
♦Xe chở áo quan, xe tang.