e-hvtd v2.0 (9175)

柏林 bá lâm
♦Berlin, thủ đô nước Đức.