e-hvtd v2.0 (9175)

枝水 chi thủy
♦Dòng nước nhánh. § Cũng gọi là chi lưu . ◇Quản Tử : Thủy hữu đại tiểu, hựu hữu viễn cận, thủy chi xuất ư san nhi lưu nhập ư hải giả, mệnh viết kinh thủy; thủy biệt ư tha thủy, nhập ư đại thủy cập hải giả, mệnh viết chi thủy , , , ; , , (Đạc địa ).