e-hvtd v2.0 (9175)

枝棲 chi thê
♦Chim đậu trên cành cây. Tỉ dụ chỗ nương tựa hoặc chức vụ để được an thân.