e-hvtd v2.0 (9175)

枝指 kì chỉ
♦Ngón tay ngón chân mọc thừa ra bên cạnh ngón cái.