e-hvtd v2.0 (9175)

杯弓蛇影 bôi cung xà ảnh
♦Tương truyền Đỗ Tuyên được mời ăn tiệc, thấy trong chén rượu có bóng con rắn, nhưng không dám không uống. Tiệc xong, cảm thấy trong bụng cực kì đau đớn, chữa trị không thuyên giảm. Sau biết, bóng rắn trong chén chính là hình cái cung treo tường phản chiếu, lập tức khỏi bệnh. Nghĩa bóng: Chỉ sự đau bệnh vì lo tưởng hão huyền. § Cũng viết bôi để phùng xà , bôi trung xà ảnh , cung ảnh bôi xà , cung ảnh phù bôi , hoặc ảnh trung xà .
♦☆Tương tự: phong thanh hạc lệ , thảo mộc giai binh .
♦★Tương phản: xử chi thái nhiên .