e-hvtd v2.0 (9175)

本命 bổn mệnh, bản mệnh
♦Nói tắt của bổn mệnh niên . Tục xưa lấy năm sinh chia làm mười hai thuộc, như sinh năm Tí thuộc Chuột, sinh năm Sửu thuộc Bò, mỗi vòng tuần hoàn là mười hai năm, qua mười hai năm tức là gặp lại, gọi là bổn mệnh niên .