e-hvtd v2.0 (9175)

更夫 canh phu
♦Ngày xưa chỉ người thức đêm đi tuần để canh phòng.