e-hvtd v2.0 (9175)

暴政 bạo chánh, bạo chính
♦Chính trị chuyên chế bạo ngược. ◎Như: phản kháng bạo chính chống lại chính trị tàn ác.