e-hvtd v2.0 (9175)

乾坤再造 kiền khôn tái tạo
♦Lập lại trời đất. Tỉ dụ quang phục giang sơn. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Tịnh lực phá Tần, thử kiền khôn tái tạo chi thì dã , (Hồi 106) Cùng tận lực đánh bại quân Tần, đó là lúc quang phục giang sơn vậy.