e-hvtd v2.0 (9175)

景物 cảnh vật
♦Phong cảnh, thảo mộc. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lặc mã hồi quan Long Trung cảnh vật, quả nhiên san bất cao nhi tú nhã, thủy bất thâm nhi trừng thanh , , (Đệ tam thập thất hồi) Ghì cương ngựa, ngoảnh lại xem phong cảnh Long Trung: Quả nhiên núi không cao nhưng thanh nhã, nước không sâu mà trong suốt.