e-hvtd v2.0 (9175)

昭陽 chiêu dương
♦Tên năm trong hệ thống thiên văn học thời cổ. ◇Nhĩ nhã : (Thái tuế) tại Quý viết Chiêu Dương () (Thích thiên ) (Năm sao Thái tuế) đóng tại Quý gọi là Chiêu Dương.
♦Tên cung điện nhà Hán. Sau phiếm chỉ cung điện của hậu phi.