e-hvtd v2.0 (9175)

乾命 càn mệnh, kiền mệnh
♦§ Cũng như thiên mệnh .