e-hvtd v2.0 (9175)

昆蟲 côn trùng
♦Sâu bọ. ◇Tuân Tử : Nhiên hậu côn trùng vạn vật sanh kì gian, khả dĩ tương thực dưỡng giả, bất khả thắng số dã , , (Phú quốc ).