e-hvtd v2.0 (9175)

旁坐 bàng tọa
♦Bị tội lây. § Ngày xưa vì liên hệ thân thích bạn bè với người phạm tội cũng bị liên đới xử phạt. § Cũng nói là liên tọa .