e-hvtd v2.0 (9175)

敗亡 bại vong
♦Thua mất, thất bại diệt vong. ◇Sử Kí : Kim thần bại vong chi lỗ, hà túc dĩ quyền đại sự hồ , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nay tôi là tên tù bại trận đâu có xứng đáng cân nhắc việc lớn.