e-hvtd v2.0 (9175)

故國 cố quốc
♦Nước xưa cũ trong lịch sử.
♦Tổ quốc. ◇Sử Kí : Thần văn vi tử quá cố quốc nhi bi, ư thị tác mạch tú chi ca , (Hoài Nam Vương truyện ).
♦Cố hương. ◇Đỗ Phủ : Thủ túy tha hương khách, Tương phùng cố quốc nhân , (Thướng Bạch Đế thành ).