e-hvtd v2.0 (9175)

故友 cố hữu
♦Bạn cũ. ◇Hàn Dũ : Thiếu niên lạc tân tri, Suy mộ tư cố hữu , (Trừ quan phó khuyết... ) Tuổi trẻ mừng bạn mới, Về già suy yếu nhớ bạn xưa.
♦Người bạn đã chết. ◇Nhan Huyên : Thư trai dĩ hoán đương thì chủ, Thi bích không đề cố hữu danh , (Quá Trương Hỗ xử sĩ cố cư ) Thư phòng đã đổi chủ thời đó, Vách thơ không còn đề tên người bạn quá cố.