e-hvtd v2.0 (9175)

政黨 chính đảng
♦Đoàn thể hay tổ chức quy tụ những người cùng đường lối, chính kiến để hoạt động chính trị, mưu cầu quyền lực.