e-hvtd v2.0 (9175)

政變 chính biến
♦Sự thay đổi đột ngột, thường là do võ lực uy hiếp, về chế độ chính phủ hoặc của người nắm giữ quyền lực tối cao. ◎Như: quân sự chính biến .