e-hvtd v2.0 (9175)

政網 chính võng
♦Tỉ dụ pháp kỉ (lưới pháp luật). ◇Nam sử : Thì chính võng sơ khoát, bách tính đa bất tuân cấm , (Lưu Tiềm truyện ).