e-hvtd v2.0 (9175)

政界 chính giới
♦Chỉ chung những người hoạt động chính trị.