e-hvtd v2.0 (9175)

政治家 chính trị gia
♦Người có kiến thức kinh nghiệm về chính trị, chuyên gia về chính trị. Thường chỉ nhân vật lĩnh đạo quốc gia, chính đảng.