e-hvtd v2.0 (9175)

政治 chính trị
♦Việc trông coi sắp đặt, thi hành, trị lí quốc gia. ◇Chu Lễ : Chưởng kì chính trị cấm lệnh (Địa quan , Toại nhân ).
♦Chỉ mọi hoạt động của chính phủ, chính đảng, đoàn thể xã hội và cá nhân ở trong nước (nội chính) cũng như về quan hệ quốc tế.