e-hvtd v2.0 (9175)

九死 cửu tử
♦Phần chết chiếm chín phần. Tỉ dụ ở trong cảnh ngộ cực kì nguy hiểm. ◇Tống sử : Bạch thủ hà quy, trướng dư sanh chi vô kỉ; đan tâm vị mẫn, thệ cửu tử dĩ bất di , ; , (Triệu Đỉnh truyện ).