e-hvtd v2.0 (9175)

政情 chính tình
♦Tình thế chính trị. ◎Như: chính tình ổn định .