e-hvtd v2.0 (9175)

據理 cứ lí
♦Theo đúng lí lẽ. ◇Cảnh thế thông ngôn : Tiểu tử chỉ cứ lí trực giảng, bất tri chuẩn phủ? , ? (Độn tú tài nhất triêu giao thái ).