e-hvtd v2.0 (9175)

九天玄女 cửu thiên huyền nữ
♦Theo truyền thuyết là nữ thần thời thượng cổ Trung Quốc, đầu người thân chim, đã giúp Hoàng Đế đánh thắng quân Xi Vưu . Về sau, trong tiểu thuyết thông tục, chỉ người truyền đạt thiên thư, cũng chỉ nữ thần giúp người lạc đường mất hướng. Dân gian gọi là cửu thiên nương nương . Gọi tắt là Huyền nữ .