e-hvtd v2.0 (9175)

據有 cứ hữu
♦Chiếm giữ làm của mình, chiếm hữu. ◇Tam quốc chí : Tôn Quyền cứ hữu Giang Đông, dĩ lịch tam thế , (Gia Cát Lượng truyện ).