e-hvtd v2.0 (9175)

描寫 miêu tả
♦Dùng nét vẽ, màu sắc hoặc lời văn biểu hiện tình trạng hoặc bối cảnh sự vật. ◎Như: miêu tả phong cảnh .