e-hvtd v2.0 (9175)

掌珠 chưởng châu
♦Hòn ngọc trên tay. Chỉ người được yêu quý rất mực, thường chỉ con gái rất được cha mẹ thương yêu. § Cũng nói: chưởng thượng minh châu , chưởng trung châu , chưởng thượng châu .